MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Aldersintegreret indskoling

I indskolingen er eleverne inddelt på aldersintegrerede stamhold med elever fra 0., 1. og 2. klasse.

Der er fokus på at skabe et forpligtende fællesskab, hvor ældre elever lære at hjælpe yngre elever.

Der er emnetimer, hvor tværfaglige kompetencer opøves.

Vi tilgodeser faglige og sociale kompetencer ved at niveaudele eleverne og målrette fagene i dansk, engelsk og matematik på kompetencehold. Her er der færre elever på holdene.