MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Musikprofil

Her er vi med på noderne...

Alle elever fra 0.-6. klasse får ekstra sangundervisning i løbet af ugen. Eleverne i indskolingen modtager obligatorisk violinundervisning, og flere gange får de lov til at vise, hvad de har lært ved forskellige arrangementer, da Brændgårdskolen deltager i en stor palet af musikaktiviteter i løbet af skoleåret, bl.a. forårskoncerter.

Det ses som en styrke, at eleverne lærer egenskaber som disciplin og fordybelse gennem musikken samt oplever sammenhold og fællesskab.