Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen
Mobil menu

Trivsel og mindset

Brændgårdskolen vægter trivsel højt...

Brændgårdskolen er en skole, hvor børn og voksne trives i et trygt miljø.
Skolen forventer, at forældre bidrager til god trivsel. Vi kan kun klare opgaven i fællesskab, og det er derfor vigtigt, at:

  • Omtale andre børn og deres forældre med respekt
  • Lære barnet at vise hensyn og tage ansvar over for andre
  • Styrke klassens sociale liv ved at deltage i klassens/skolens arrangementer
  • Lade dit barn invitere klassekammerater med hjem
  • Lade barnet deltage i fødselsdag m.m.

Læs meget mere om skolens trivselsarbejde under 'Meningsfulde fællesskaber' og 'Life Skills'.


Brændgårdskolens mindset - det udviklende mindset:

Brændgårdskolen har fokus på at styrke elevernes udviklende mindset, som danner grundlaget for undervisning, således at elevers egenskaber og processer betones positivt. I det udviklende mindset viser forskning, at for at lære skal man øve sig i at være glad for udfordringer, gøre sig umage, være vedholdende, turde lave fejl, have rollemodeller, modtage feedback og øve sig. Disse egenskaber har afgørende betydning for at udvikle sig positivt. Derved har elever mulighed for at være eksperimenterende og nysgerrige på ny viden og udforske nye udfordringer. Vi roser derfor eleverne, når de arbejder ihærdigt og yder en indsats. Vi øver os også i at sige: "Vi kan ikke - endnu".

Herunder ses forskellen på det fastlåste og det udviklende mindset:

Mindset