Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen
Mobil menu

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen består af:

Skolens ledelse
To medarbejderrepræsentanter
Syv forældrerepræsentanter
Tre repræsentanter fra elevrådet

De syv forældrerepræsentanter er hver især valgt for en to- eller fireårig periode med mulighed for genvalg. Perioden er bindende for den enkelte forældrevalgte. Så længe man har børn på skolen, kan man som forælder være repræsenteret i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen mødes typisk én gang om måneden, og et møde varer ca. to timer. Formanden for skolebestyrelsen (forælder) udformer dagsordenen til møderne i samarbejde med skolelederen samt deltager i samrådsmøder dels som repræsentant for skolen og dels som repræsentant for skolens SFO.

Skolebestyrelsens arbejdsområder er bl.a.: 

Udmøntning af opgaver, rettigheder og pligter, der tildeles skolebestyrelsen i henhold til folkeskoleloven og Herning Kommune, fx

- Formulere overordnede mål for skolens virke
- Formulere ordensregler for områder, der findes relevante
- Formulere principper for områder, der vedrører elevers sikkerhed
- Formulere principper for skole/hjem-samarbejdet, skolens generelle informationsniveau etc.
- Medvirke ved fastansættelse af lærere
- Udfærdige høringssvar til Herning Kommune i sager, der vedrører skolens drift

Implementering af de indsatsområder den nuværende skolebestyrelse har valgt at arbejde med i den aktuelle valgperiode, fx

- Sund skole
- Trivselsundersøgelse
- Styrkelse af kommunikation mellem skole og hjem
- Øge skolens synlighed i lokalsamfundet

Hvis man som forælder har et synspunkt eller en sag med appel til en bred målgruppe, man gerne vil have til debat/diskussion i skolebestyrelsen, er man naturligvis altid meget velkommen til skriftligt at kontakte skolens ledelse, forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen eller forældrerådsrepræsentanter i den enkelte klasse.

Læs mere i den vedhæftede folder.

Dokumenter

Brochure.pdf

Shape Created with Sketch.