MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Talentklasser

Idræt, sang, musik og performance...

I Talentklasserne er der optagelsesprøve, som varetages af samarbejdsparterne. Eleverne i 7.-9. klasse har mulighed for morgentræning 3 gange om ugen i skoletiden. Der gives mulighed for at have en struktureret hverdag med fokus på sundhed såvel fysisk som mentalt, så der dannes et solidt fundament for talentet.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at være vedholdende, gøre sig umage, og at de ved, at øvelse gør mester. Det vægtes højt, at der skal være mulighed for fordybelse, faglige udfordringer og samarbejdsaktiviteter.

Eleverne lærer at blive selvstændige og proaktive i eget liv. Der samarbejdes med klubber/foreninger, Team Danmark, Herning Elite og Den Jyske Sangskole samt Musikskolen. Der går ca. 225 elever i talentklasserne inden for 12 idrætsgrene, sang, musik og performance.