MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Skolebestyrelsens medlemmer

Skoleåret 2019/2020 er et særligt år, fordi Brændgårdskolen og talentklasserne fra Skolen på Sønderager er slået sammen, og der først afholdes valg i foråret 2020. Derfor er skolebestyrelsen udvidet, da der skal være forældre- og elevrådsrepræsentanter fra begge matrikler.

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Forældrevalgte medlemmer:

Dan Skjoldgaard Kondrup (formand)
Tina Løkke Sloth (næstformand)
Osman Ceper
Sivanathan Arudchelvam
Shamso Dahir Mallin
Slavka Hansen
Bjarne Døfler-Brun
Trine Turner
Helene Kjærsgaard
 

Medarbejdervalgte medlemmer:

Naja Falsig Tordrup Rosenkvist
Elex Kristensen
 

Elevrådsrepræsentanter:

Mohammed Abbas Al-Zohairi
Nethe Seidelin Kondrup
Nicklas Harboe Holt
Nikolaj Davidsen Sundstrøm
 

Skolens ledelse:

Skoleleder Dorte Østergaard Lorentzen
Viceskoleleder Jesper Hougaard Sørensen
Administrativ leder Jette Degnbol Fredslund
SFO-leder Birthe Ann Jensen