MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

LEGO Education

Den kreative evne og den innovative tankegang udvikles bl.a. ved at arbejde med særlige forløb i Lego, hvor robotteknologi er i fokus. I løbet af skoleåret arbejder elever på alle klassetrin med opgaver, der skaber forståelse for konstruktion, mekanik og programmering. Her er læring om teknologi, matematik, fysik og naturfaglige problemstillinger i fokus i en inspirerende, kreativ og motiverende arbejdsform, hvor også elevernes evne til at samarbejde vægtes højt. 

Læs mere om Lego Education her: https://www.mv-nordic.com/dk/lego-education/lego-education-laeringsfilosofi/