MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Musikprofil, idrætsprofil, international linje og talentklasser

Musikprofil:
Alle elever får ekstra sangundervisning i løbet af ugen. Alle elever i indskolingen får obligatorisk violinundervisning. Brændgårdskolen deltager i en stor palet af musikaktiviteter i løbet af skoleåret.

Det ses som en styrke, at eleverne lærer egenskaber som disciplin og fordybelse gennem musikken samt oplever sammenhold og fællesskab.

Idrætsprofil:
Brændgårdskolen har en idrætsprofil, hvilket betyder, at alle elever har op til 5 lektioner idræt om ugen.

Idrætsundervisningen består af leg, basistræning/stationstræning, motorisk aktivitet og øvelse i idrætsfaget.

Brændgårdskolen har en sundhedspolitik, så der sælges mad i skoleboden, der er et ernærringsmæssigt godt supplement til madpakken. Brændgårdskolen deltager i alle kommunens idrætsaktiviteter, der foregår i løbet af skoleåret.

International linje:
Elever i overbygningen har mulighed for at vælge engelsk på højt niveau i flere fag. Der tones med engelsk og interkulturel forståelse. Eleverne undervises på engelsk i fagene: Biologi, fysik/kemi, geografi og engelsk. I en global verden har vi i samfundet brug for højtuddannede, der mestrer sproget. På Brændgårdskolen anses det for en styrke, at eleverne opnår dannelse og bliver i stand til at samarbejde med andre unge fra andre nationaliteter, så de kan begå sig som verdensborgere. Elever på den internationale linje kommunikerer med andre studerende i Europa og kommer på lejrskole hos dem.

Talentklasser:
I talentklasserne er der optagelsesprøve, som varetages af samarbejdsparterne. Eleverne i 7.-9. klasse har mulighed for morgentræning 3 gange om ugen i skoletiden. Der gives mulighed for at have en struktureret hverdag med fokus på sundhed såvel fysisk som mentalt, så der dannes et solidt fundament for talentet.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at være vedholdende, gøre sig umage og ved at at øvelse gør mester. Det vægtes højt, at der skal være mulighed for fordybelse, faglige udfordringer og samarbejdsaktiviteter. Eleverne lærer at blive selvstændige og proaktive i eget liv. Der samarbejdes med klubber/foreningen, Team Danmark, Herning Elite og Den Jyske Sangskole samt Musikskolen. Der går ca. 225 elever i talentklasserne indenfor 12 idrætsgrene, sang, musik og performance.

Læs mere om talentklasserne her: https://www.talentklasserne.dk/