MENU
Aula_close Layer 1
Brændgårdskolen

Vigtig information om COVID-19

6. april 2020:

Nødpasning i påsken og om natten

Hvis forældre i kritiske funktioner bliver kaldt på arbejde i påsken, og de derfor får behov for nødpasning, er der mulighed for dette på Snejbjerg Skole og Børneuniverset. Forældrene skal i så fald kontakte Børneuniverset på telefon 2924 7132.

Fra tirsdag 07. april er der mulighed for nødpasning om natten for forældre i kritiske funktioner, som er kaldt på arbejde om natten, og som har afsøgt alle andre muligheder for pasning. Døgn-nødpasning foregår også på Børneuniverset i Snejbjerg og skal også aftales med Børneuniverset på telefon 29247132. Jo før du kan give besked, jo bedre.

---

Emergency child care services during the school holidays and public holidays from April 6th until April 13th, 2020.

If you are an essential service worker and in need of emergency child care service for your child during the period mentioned above, you will have to contact the municipal school and day care facility named Snejbjerg Skole og Børneuniverset by phone at + 45 2924 7132.

Beginning Tuesday April 7th , the Municipality of Herning will offer emergency child care evenings and nights, too. These emergency child care services are reserved exclusively for children of essential service workers who have no other alternatives. The safest option for your family is to have children remain at home if at all possible

If you are eligible to apply for emergency child care services  evenings or nights, please contact +45 2924 7132 as soon as possible.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. april 2020:

Nødpasning i weekender og i påsken

I forbindelse med Covid-19-nedlukningen kan der være børn, hvor alle forældre arbejder i kritiske funktioner, der får brug for nødpasning i weekenden 4./5.-april eller i påskedagene 9. - 13. april.

Nødpasning i weekenden og i påsken vil foregå på Snejbjergs Skole og i Børneuniverset ved siden af Snejbjerg Skole. Vi kan desværre ikke garantere, at alle børn vil møde en kendt voksen ved nødpasning i weekend og påske.

Har I brug for nødpasning i weekenden 4./5. april eller påskedagene kræver det tilmelding via telefon: 2924 7132

Nødpasning i dagene op til påske, 6.- 8.april fungerer som på hverdage, med tilmelding til din normale institution eller skole.

Vær opmærksom på, at vi, efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen, ikke kan tilbyde nødpasning af børn, der er syge, uanset symptomer, hverken i hverdage eller i weekend og påske.

Hjælp til de svære spørgsmål

Vi er helt klar over, at den ekstraordinære situation kan skabe nye dilemmaer og udfordringer i familie-livet.

I Herning Kommune tilbyder vi anonym rådgivning til familier via telefonen på Åben Rådgivning – og det kan man naturligvis også benytte sig af, hvis Covid-19 giver anledning til udfordringer, I ikke før er stødt på.  

Det kunne eksempelvis være:

- Hvordan kan jeg skabe forudsigelighed og struktur for mine børn i en tid, der er så forskellig fra vores almindelige hverdag?

- Hvordan kan jeg tale med min søn om hans bekymring for, at jeg bliver smittet med COVID-19?

- Må mit barn se nyheder og pressemøder, der vedrører COVID-19?

- Hvordan kan vi som familie tilrettelægge hjemmearbejdet, så der er balance imellem arbejde og privatliv?

- Jeg arbejder hjemme og har dårlig samvittighed overfor både mine børn og mit arbejde – hvad gør jeg?

- Min datter kan ikke komme på samvær hos sin mor grundet COVID-19 virus. Hvordan kan vi opretholde samværet i den situation?

Åben Rådgivning kan træffes på telefon 3044 1093 – der er åbent alle hverdage, også de tre dage op til påske.

_ _ _

Emergency daycare on weekends and during Easter

The covid-19 situation may affect children where all parents have jobs in critical functions. This could mean, that you will need emergency care in the weekend April 4th and 5th or during the Easter holiday on April 9th to 13th.

Emergency daycare in these periods will be at the school Snejbjerg Skole and the daycare facility Børneuniverset right next to the school. We cannot guarantee that a known adult will be present during weekends and Easter.

If you need emergency daycare on April 4th/April 5th or during Easter you have to sign up on this telephone number: 2924 7132

Emergency daycare on the three days leading up to Easter, April 6th – 8th will be like other weekdays and require prior sign up through tour normal school or institution.

Please note that we, as instructed by health authorities, don’t accept children who are sick at any time, regardless of symptoms.

Help with difficult questions

We are aware that the extraordinary situation may create new dilemmas and challenges to daily life in families.

Herning Municipality offers free and anonymous Open Counselling on the phone. This is of course also an offer if you during the covid-19 situation encounter new challenges that you have not previously experienced.

In example:

- How do I provide predictability and structure for my children in a time that is so different?

- How to I talk with my child about worries about catching covid-19?

- Is it OK to let my child watch news report about covid-19?

- How do we plan our work from home to balance work life and family time?

- I work from home and feel inadequate as both a parent and an employee. What do I do?

- My child can’t go to her mother’s place because of covid-19. How do we maintain vitiation during this situation?

The Open Counselling can be reached on phone 3044 1093 – open all weekdays, including the three days before Easter.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. marts 2020:

Kære forældre

Som I nok har hørt, har regeringen besluttet at forlænge den periode, hvor Danmark er lukket ned.
Perioden med lukning af skole og dagtilbud er forlænget foreløbig til og med 2. påskedag den 13. april.
Der vil fortsat være mulighed for nødpasning på en række udvalgte lokationer.

I kan på Herning kommunes hjemmeside få mere information om den tilrettelagte nødpasning. Link her: https://nyheder.herning.dk/nyhedsarkiv/2020/mar/plan-for-noedpasning-paa-plads 

Eftersom der er tale om en helt ekstraordinær situation kan behovet for pasning hurtigt ændre sig. I så fald skal man som forældre kontakte skolelederen på den skole, hvor barnet normalt går.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du henvende dig til skolelederen i dit barns skole.

Vi er til rådighed. 
Normalt er dialogen i hverdagen mellem forældre og lærere helt grundlæggende. Dialogen om jeres barns trivsel er vigtig. Derfor opfordrer vi til, at I tager kontakt til jeres skole, hvis I oplever forhold om jeres barns trivsel eller andet i hjemmet, som I ønsker at tale om.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:

Attention parents

As you have probably already heard, the Danish Government has decided to extend the period where schools and daycare is closed. This means that schools and daycare will open, at the earliest, on Tuesday, April 14th.

Emergency daycare is still available for children aged 0 to 9 years.

This is an extraordinary situation and we understand, that the need for emergency childcare can change as the situation develops. If the need changes please contact the leader of your normal daycare-institution or school.

The emergency childcare guidelines, that have been agreed in Parliament state, that the following are eligible for emergency child care:

  • Children aged 0-9 whose parents are working in areas critical to the public, e.g. the health sector, social services, infrastructure maintenance, law enforcement, or the traffic and food sector. Parents must have exhausted other options for care.
  • Children aged 0-9 whose parents work at a private company that has not sent home its workers. Parents must have exhausted other options for care.
  • Children aged 0-18 with special socioemotional, pedagogical or treatment needs, including those whose needs are related to problems at home.

If you have doubt about whether your child belongs to one of the groups above, please contact the leader of your child’s institution or school.

We are available

Usually the dialogue between parents and employees of the school/institution is fundamental. It is still important to us. We encourage you to contact your school or institution, if you experience issues with the wellbeing of your child, or other issues, that you wish to address.

 

Info about the Covid19-situation in other languages:

The national authorities have set up this page, with information about the Covid19-situation in English:
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark

On the link below you can find information from the National Board of Health on the Coronavirus epidemic in 14 languages (Turkish, Farsi, Arabic, Bosnian, Tamil, Tigrinya, Somali, Russian, Polish, Kurdish kumanci, French, Urdu & Swahili).
http://www.ouh.dk/wm486604

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. marts 2020:

Kære forældre

Alle skoler og dagtilbud (herunder dagplejere) er lukket fra og med mandag 16. marts og i foreløbig 14 dage for at mindske spredning af Corona-virus.

Vi er nu klar med en plan for, hvor der tilbydes nødpasning af børn fra 0 – 9 år (til og med 3.klasse).

Husk at nødpasning kun er for børn, hvor alle forældre har kritiske samfundsfunktioner, og der ikke i barnets netværk er andre pasningsmuligheder.

Du kan læse, hvilke funktioner, der anses for at være kritiske samfundsfunktioner, på linket her. https://www.regeringen.dk/nyheder/pressemoede-11-marts-i-spejlsalen/

Her kan du se en liste over, hvor der er nødpasning:

Skoler:
Vildbjerg Skole.

Vestervangskolen.
Kibæk Skole.

Dagtilbud:
Himmelblå, Vildbjerg.
Klatretræet, Kibæk.
Østbyens Børnehus, Herning.

Børn i specialklasser:
Østbyens Børnehuse
Hobitten, Bilbo-stuen
Valdemarskolen

Se hvor dit barns skole/institution/dagplejer hører til på linket her: https://nyheder.herning.dk/nyhedsarkiv/2020/mar/liste-over-noedpasnings-distrikter

-Hvis du har en kritisk samfundsfunktion og har behov for pasning til dit barn (0.-3. klasse), skal du ringe på tlf. 24 41 50 77 til skoleleder Dorte Lorentzen snarest muligt.

Hvis I selv laver pasning hjemme, beder vi jer om at sikre bedst muligt mod smittespredning ved ikke at samle mange børn i små lokaler, og sikre afstand mellem børnene.

Du kan løbende følge med i udviklingen på din skole/institutions hjemmeside, på www.herning.dk og for landsdækkende forhold på www.coronasmitte.dk

Med venlig hilsen

Dorte Lorentzen
Skoleleder

Brændgårdskolen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Attention all parents

All schools and daycare-facilities in Herning Municipality will be closed from Monday March 16th and for, at least, 14 days.

We now have a plan for emergency childcare for children aged 0 to 9 (3. Grade).

Please remember that emergency childcare is only available for children who have all parents serving in jobs that are critical to uphold society, and no other form of care is available.

Here you can find a list of emergency daycare facilities:

Schools:
Vildbjerg Skole.
Vestervangskolen.
Kibæk Skole.

Daycare:
Himmelblå, Vildbjerg.
Klatretræet, Kibæk.
Østbyens Børnehus, Herning.

Children with special needs:
Østbyens Børnehuse
Hobitten, Bilbo-stuen
Valdemarskolen

You can find out which district your child belongs to here: https://nyheder.herning.dk/nyhedsarkiv/2020/mar/liste-over-noedpasnings-distrikter

If your child needs emergency daycare, you must inform the school as soon as possible to Dorte Lorentzen, tel.  24 41 50 77.

The individual school will inform you as fast as possible about the possibilities for online learning.

If you arrange private daycare please remember to minimize the risk of corona contagion, by not gathering to many children I smaller rooms og secure distance between the children.

You can follow developments at the website of your school/institution, at the municipality website, www.herning.dk or for a national perspective at https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/in-english